Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd
8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon: +36-92/570-013

HIRDETMÉNY

2017. november 30., 14:30
Településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet készítéséről

HIRDETMÉNY

Előzetes tájékoztatás településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet készítéséről

 

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – készítteti a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és a Településképi rendeletét (TKR).

A Képviselőtestületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében –településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet – TAK - kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására.

A dokumentum készítése során az érintett lakosság, társadalmi rétegek minél szélesebb körének bevonása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.

A kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatban a tájékoztatás a hivatali hirdetőtáblán, a Község hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

A TAK és TKR készítésének társadalmi egyeztetése során, Teskánd Község Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a készülő dokumentumokról:

 

A tájékoztató időpontja: 2017. december 7. 18,00 óra

Helyszíne:  Kemence Ház- (Teskánd, Rákóczi u 3.)

 

A készítendő kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket, kérelmeiket, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el;

  1. papír alapon Teskánd Község polgármesterének címezve, a

8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. szám alatti címre,

b) elektronikus úton az e-mail címre.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság, a civilek és a partnerek aktív részvételére!

Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot!

 

Kelt: Teskánd, 2017. november 29.

 

Tóth István Jánosné

Polgármester

 
Megosztás
« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar