Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Gázkedvezmény a családi fogyasztói közösségek számára

2022. szeptember 12., 18:06
Gázkedvezmény a családi fogyasztói közösségek számára

Tisztelt Lakosok!

 

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság elé jelzi.”

Kérem, hogy a honlapra feltett kérelem kedvezménnyel elszámolt földgáz igénybevételére nyomtatványt minden pontban kitöltve, aláírtan, letanúzva a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal alábbi elérhetőségére szíveskedjenek megküldeni:

postai úton: a 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. címre, vagy elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal, TESKKORJ, KRID: 609045973, vagy személyesen, a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadására behozni.

A dokumentum elérhető a https://teskand.hu/hu/letoltesek/nyomtatvanyok/ cím alatt.

Teskánd, 2022. szeptember 12.

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal


« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar