Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Közérdekű adatok

 Közérdekű adatok igénylése

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok, ügyfélfogadás rendje


A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, központi elektronikus levélcíme, a honlap URL-je, az ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, a vezető neve, ügyfélfogadás rendje.
https://teskand.hu/hu/kozos-onkormanyzati-hivatal/   

https://teskand.hu/hu/onkormanyzat/


Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

1.2. A szervezeti felépítés, a szerv vezetői


A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítésének ábrája.

A közfeladatot ellátó szerv és szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím).
https://teskand.hu/hu/kozos-onkormanyzati-hivatal/
https://teskand.hu/hu/onkormanyzat/

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítés.pdf
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

2. A felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv, szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége.
 

Óvoda: https://teskand.hu/hu/intezmenyek/ovoda/

Bölcsőde: https://teskand.hu/hu/intezmenyek/bolcsode/

Tanuszoda: https://teskand.hu/hu/intezmenyek/tanuszoda/

Háziorvosi rendelő: https://teskand.hu/hu/intezmenyek/orvosi-rendelo/
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

3. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

Hivatal: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?queryType=NAME_SEARCH&organizationType=FINANCIAL_BODIES&name.matchMode=CONTAINS&name.term=tesk%C3%A1ndi&name.ignoreAccents=false#nameSearch/resultTable

 

Óvoda: https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?queryType=NAME_SEARCH&organizationType=FINANCIAL_BODIES&name.matchMode=CONTAINS&name.term=Csuk%C3%A1s+Istv%C3%A1n+%C3%93voda%2C+B%C3%B6lcs%C5%91de&name.ignoreAccents=false#nameSearch/resultTable

 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.
https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/zala

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata:

https://or.njt.hu/onkorm/-:14:2750:-:-:1:szervezeti:1:-/1/10

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata:

Teskándi KÖH SZMSZ 2020.pdf

 

Hatályos önkormányzati rendeletek:

https://or.njt.hu/onkorm/-:14:2750:-:-:1:-:1:-/1/10

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata:

Teskándi KÖH Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata.pdf
 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok
 

E-ügyintézés: https://teskand.hu/hu/hirek/e-ugyintezes1/
 

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai. A testületi szerv üléseinek helye továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.

https://teskand.hu/hu/hirek/

https://teskand.hu/hu/letoltesek/jegyzokonyvek/#letoltesek

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, a hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
https://teskand.hu/hu/hirek/

Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6. Vizsgálatok, ellenőrzések
 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések.
 

Teskandi KÖH Ellenőrzési jelentés 2023. évi közszolgáltatási ellenőrzés.pdf


Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

7. Közérdekű adatok

7.1. Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve. 
 

Szabályzat a közérdekű adatok megismerése irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről:
Közérdekű adatok megismerésére, kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályzat 2023.pdf
 

Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez.pdf

 

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 

 

7.2. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatok

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

 

2023. eves_jelentes_Teskándi KÖH.pdf

2023. eves_jelentes_Teskánd önkormányzat.pdf

 

Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetések, beszámolók

1.1. Éves költségvetések, beszámolók
 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései, beszámolói
 

Költségvetések:

https://or.njt.hu/onkorm/-:14:2750:-:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:1:-/1/10

 

Beszámolók:

https://or.njt.hu/onkorm/-:14:2750:-:-:1:z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s:1:-/1/10

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

 

 

2. Működés

2.1. A foglalkoztatottak


A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
 

Foglalkoztatottak KÖH 2023.pdf

Foglalkoztatottak Teskánd Község Önkormányzata 2023.pdf

Foglalkoztatottak óvoda 2023.pdf

Foglalkoztatottak KÖH 2022.pdf

Foglalkoztatottak Teskánd Község Önkormányzata 2022.pdf

Foglalkoztatottak óvoda 2022.pdf


Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

2.2. Támogatások


A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja, összege, kedvezményezettjeinek neve, a támogatási program megvalósítási helye, támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
 

Támogatások Teskánd Község Önkormányzata 2021.pdf

Támogatások Teskánd Község Önkormányzata 2022.pdf
 

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 

 

2.3. Szerződések


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
 

Szerződések Teskándi KÖH és önkormányzat 2023.pdf

Szerződések Teskándi KÖH és önkormányzat 2022.pdf

Szerződések Teskándi KÖH és önkormányzat 2021.pdf

Szerződések Teskándi KÖH és önkormányzat 2020.pdf


Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 

 

2.6. Közbeszerzés


Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről, az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.


https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses


Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teskánd - Magyar