Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Meghívó Képviselőtestületi gyűlésre

2023. május 18., 18:32
Meghívó Képviselőtestületi gyűlésre

MEGHÍVÓ

Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2023. május 18-án /csütörtökön/ 1900 órára

összehívom, amelyre tisztelettel meghívom, és várom építő jellegű javaslatait.

Az ülés helye: Teskánd Kemenceház tanácsterme    8991. Teskánd, Rákóczi u. 3.

N A P I R E N D:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző testületi ülés óta eltelt időben történt fontosabb eseményekről Sipos László polgármester
 2. Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása : Sipos László polgármester
 3. Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 19/2012. (X.24.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése  Sipos László polgármester
 4. Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítása    ea: Sipos László polgármester
 5. Teskánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása ea: Sipos László polgármester
 6. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségéről a 2022. évre vonatkozóan. ea: Bencze Ildikó jegyző
 7. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről  Sipos László polgármester
 8. Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása : Sipos László polgármester
 9. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásának értékelése: Bencze Ildikó jegyző
 10. A Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tűzvédelmi  tevékenységéről szóló beszámoló Előadó: Sipos László polgármester
 11. Döntés a Magyar Falu Program keretében felajánlott állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről : Sipos László polgármester
 12. Beszámoló a Teskándi KSE sportegyesület 2022. évi tevékenységéről : Bogár István alpolgármester
 13. Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről
  • : Halász Gyöngyi elnök
 14. Teskánd Község Önkormányzat 2023. II. félévi munkaterve
  • : Sipos László polgármester
 15. Az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz való csatlakozás megtárgyalása.
  • : Sipos László polgármester
 16. Egyéb ügyek

 

 

Teskánd, 2023. május 10.

 

                                                                                                                Sipos László

                                                                                                                polgármester

 

 1.  

« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar