Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Meghívó lakossági fórumra

2022. május 13., 17:58
Településrendezési tervek felülvizsgálata

Teskánd Község Önkormányzata 2022. április 14-én döntött a településrendezési tervek felülvizsgálatáról. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (X.10.) önkormányzati rendeletnek és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a tervezési program az alábbiakban megtekinthető:

  1. A 028/10 és a 028/11 hrsz.-ú telkeket érintően a belterület határának módosítása úgy, hogy a 028/10 hrsz.-ú terület déli határára kerüljön az új, tervezett belterület határ. (új beépítésre szánt terület kijelölés)
  2. A Petőfi utca, a 23 hrsz.-ú út és a 8/14 hrsz.-ú út közötti lakótömbben a tervezett gyalogút felülvizsgálata és a tömbben tervezett lakóterületi fejlesztési terület (lakópark) miatt a szabályozás felülvizsgálata, úthálózat módosítása.
  3. Az általános iskola nyugati oldalán lévő út szabályozásának felülvizsgálata.
  4. A 073/4 hrsz.-ú Ek jelű közjóléti erdőterület módosítása olyan övezetté (beépítésre nem szánt különleges), mely megengedi a nyári táborok, szálláshely, közösségi és oktató centrum kialakítását. 
  5. A 216 hrsz.-ú sportpálya területén jelölt kerékpárút nyomvonalának és a kiszabályozott út területének felülvizsgálata.

 

 

Várjuk a Tisztelt lakosság, a település területén székhellyel és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, a működésével, vagy tevékenységével a település területét érintő valamennyi civil szervezet, valamint az egyház észrevételeit, javaslatait a tervezett módosításokkal kapcsolatosan. 

A tervezettel kapcsolatos észrevételek közlésére 2022. május 31-ig van mód a Teskándi Polgármesteri Hivatalban személyesen, postai úton Teskánd község polgármesterének címezve a 8991 Teskánd Rákóczi F. u. 3. szám alatti címre vagy elektronikus úton a jegyzo@teskand.hu e-mail címre, Teskánd község polgármesterének címzett e-mail üzenet formájában.

A tervezett módosításokkal kapcsolatosan az előzetes tájékoztatási szakaszban lakossági fórumot tartunk 2022. május 26-án 1900 órakor a Kemenceházban. Megjelenésükre számítunk!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Teskánd, 2022. május 10.

 

 

Sipos László

polgármester


« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar