Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

2022. július 25., 16:35
Felhívás Számlálóbiztosnak történő jelentkezésre

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő

számlálóbiztosok jelentkezésére

A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország területén a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást tart.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak három kisebb részre tagolódik:

2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.

2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyek írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a számlálóbiztosok látják el. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos alapvető feladata:

 • a körzetének bejárása, a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése,
 • az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést, előreláthatólag 100–140 címen.

A szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga otthoni felkészülés keretében történt elvégzése, valamint a gyakorlófeladat sikeres teljesítése után a számlálóbiztosok feladata:

 • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
 • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
 • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
 • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
 • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatványleadása.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek rendelkezniük kell:

·saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezni kell olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);

·elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezni kell mobiltelefonnal és e-mail-címmel.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezők kiválasztásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség, az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség,
 • idegen nyelv ismerete, továbbá
 • ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH által végrehajtott lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

Díjazás

a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjtételek szerint történik: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22

A bruttó díjazás: kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 300 Ft/cím, összeírás körébe tartozó cím összeírása 300 Ft/cím, személyek összeírása 620 Ft/személy, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft.

A jelentkezők kiválasztásának feltételei:

 • legalább középfokú végzettség;
 • kizárólagosság: annak vállalása, hogy az adatfelvétel ideje alatt a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak nem nyilatkozik;
 • magabiztos számítógépes ismeret: legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismeret, illetve érintőképernyős készülékek használatában való jártasság;
 • fizikai erőnlét, terhelhetőség: a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzés, és a jelentős fizikai, szellemi igénybevétel vállalása;
 • tanulási készség: a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátításának vállalása, és a vizsgázási kötelezettség tudomásul vétele;
 • motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;
 • jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
 • empátia: a népszámlálás érdekeinek szem előtt tartása mellett, adott esetben az adatszolgáltató felmerülő problémájával való azonosulásra, együttérzésre való képesség;
 • lelkiismeretesség, precizitás: a pontos, alapos munkavégzés, illetve az útmutatások, határidők betartásának vállalása, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
 • konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat kezelésére való törekvés;
 • titoktartás: annak vállalása, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 • helyismeret, megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség: az összeírás területén, a településen való helyismeret;
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobiltelefon, e-mail-elérhetőség) az adatfelvétel időszakában;
 • annak tudomásul vétele, hogy bizonyos személyes adatait (név, számlálóbiztosi azonosító, elérhetőség) a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti, és a hivatal a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az összeírási területén érintett adatszolgáltatónak azonosítás céljából megadhatja;
 • nemzetiségi területen előnyt jelent az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőknek képzési kötelezettségük van.

A számlálóbiztosok feladata az otthoni, egyéni felkészülés keretében a szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása és az elektronikus vizsga elvégzése.

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.

Az előzetes felkészüléshez szükséges, a KSH által előállított tananyagokat és egyéb oktatási segédleteket a jelentkezők rendelkezésére bocsájtjuk.

A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer várhatóan 2022. szeptember 15-től érhető el a képzésben résztvevők számára.

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez Boncodfölde, Böde, Dobronhegy, Hottó, Kustánszeg, Németfalu, Salomvár és Teskánd településeken a népszámlálási munkában való részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

A jelentkező a teljes körűen és értelemszerűen kitöltött, aláírásával ellátott,

Jelentkezési lap a népszámlálás számlálóbiztosi feladataira

megnevezésű nyomtatvány  megküldésével nyújthatja be jelentkezését.

~személyesen/postai úton: a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal (89991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 3.) vagy

~e-mailen: jegyzo@teskand.hu e-mail címre

A jelentkezési lap kitöltése és benyújtása nem jelenti automatikusan a jelentkezővel történő szerződéskötést.

A szerződéskötés feltétele:

 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

Kizárólag sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

Népszámlálással kapcsolatos bővebb információk találhatók az alábbi oldalakon: https://nepszamlalas2022.hu/ és https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

                                                                                                                 

Adatkezelési tájékoztató

                                                                                                       Bencze Ildikó

                                                                                            helyi népszámlálási felelős
« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar