Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

2021. március 26., 10:24
Tájékoztató az óvodai beiratkozásról 2021

TÁJÉKOZTATÓ  ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

Teskánd Község Önkormányzata és a Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda

a 2021-2022-es nevelési évre felvételt hirdet az óvodába.

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett Kedves Szülőket a 2021-2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról:

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során javasoljuk, hogy a megadott napokon (2021. április 26-27) elektronikus formában tegyék meg szándéknyilatkozatukat, amely elérhető a teskand.hu honlapon.

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

 

  1. Kérjük a szándéknyilatkozat kitöltését és megküldését 2021. április 26- 27-ig abban az esetben is, ha a Csukás István Óvoda a gyermekének lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvodája, és gyermekét ebbe az intézménybe szeretné járatni.
  1. Abban az esetben, ha a gyermeknek nem a Csukás István Óvoda a lakóhelye szerinti kötelező felvételt biztosító óvodája, akkor a felvételi szándékukat, jelezzék elektronikus úton óvodánk felé 2021. április 26- 27-ig, a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével.
  1. Abban az esetben is kérjük a szülői szándéknyilatkozatok elküldését

2021. április 26- 27-ig, ha a Csukás István Óvoda körzetébe tartozó gyermeket a szülő másik óvodába szeretné járatni.

  1. Továbbá, abban az esetben is kérjük a szándéknyilatkozatot, ha a nevelési év közben igényelnék az óvodai ellátást

    (2021.szeptember 01.- 2021.december 31).

Ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére a szülőnek be kell jelentenie.

 

Az Nkt.49.§ (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy a szülője dolgozik.

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét a tárgyév augusztus 31.napjáig betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről.

A felvétellel kapcsolatos döntésekről írásban tájékoztatjuk a Szülőket, ezért kérjük, hogy a postacímüket minden esetben tüntessék fel az óvoda részére e-mailen küldött szándéknyilatkozatukban!

A járványügyi helyzet alakulásától függően a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása, adatok felvétele a tervezett nyári szülői értekezlet során, vagy a nevelési év első napján kerül sor.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban információt nyújt:

  • Lőczi Tamásné – intézményvezető 
    30/5277571
  • Máté-Pósfai Anikó - óvodatitkár
    70/3973716

Szándéknyilatkozat


« Vissza az előző oldalra!


Teskánd - Magyar