Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu
Teskánd község
Köszöntjük oldalunkon!

Önkormányzat

Teskánd

8991 Teskánd,
Rákóczi u. 3
Telefon:
+36-92/570-013
E-mail:
onkormanyzat@teskand.hu

Intézmények / Óvoda

ÓvodaÓvoda

Címe: 8991. Teskánd, Rákóczi u. 22
Tel.: 570-084
OM 037 598

Intézményvezető:

Legárt-Kósik Rita


Óvodánk 1977 óta működik Teskándon.  2005-ig kétcsoportos óvodaként, 2005/2006-os tanévtől új helyen, egy tanuszodás intézményben üzemelünk. Óvodánkban 4 csoport működik vegyes korosztállyal. 5 falu gyermekei járnak hozzánk. Berendezésünk és felszereltségünk teljesen új, korszerű, amely biztosítja a gyermekek sokoldalú fejlesztését. 7 óvodapedagógus, 4 dajka és 1 technikai dolgozónk van, akik mind régi munkatársak sokéves tapasztalattal.
Gyermekképünk: /Hitvallásunk/ A gyermekek járjanak szívesen és érezzék jól magukat az óvodában. Olyan élmény gazdag lehetőséget teremtsünk számukra, ahol a gyermek képességeinek megfelelően a legjobban fejlődik. Legyen számára az óvodai élet örömteli, boldog, ahol a gyermek felszabadult, nyitott és befogadó lesz.

Mottó: „Ha a gyermekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon…” (Dorothy Law Holtz)


Gyermeklétszámunk : 125 fő

A kicsikkel próbáljuk megszerettetni a közösségi életet, a szokásokat. Biztosítjuk számukra a megfelelő feltételeket fejlődésükhöz. Az óvodában a gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék. Ezen keresztül jut információkhoz, ismeretekhez. A játékban dolgozhatja fel élményeit, tapasztalatait. A kiscsoportosok ismeretátadása is játékon keresztül történik.


A kiscsoportosok fő játéka a gyakorló játék, majd a fejlődés folyamán alakulnak ki az építő-konstruáló játékok, a szerepjátékok, szabályjátékok.
Folyamatosan fejlesztjük a gyermekek önállóságát az étkeztetés, öltözködés, tisztálkodás terén. Egyre ügyesebbek, önállóbbak, ahogy múlik az idő, és sokat gyakorolják a tennivalókat. Középső és nagycsoportban a közösségért is végeznek munkát a gyerekek, naposi rendszerben történik a terítés, és egyéb tevékenységek során is igénybe vesszük segítségüket.


Középső és nagycsoportban az egyéni, és mikro csoportos fejlesztések mellett rendszeresen szervezett foglalkozásokban is részesülnek a gyermekek.
Környezeti nevelés keretein belül ismerkednek a természettel, élővilággal, társadalmi környezettel.


Megismerkednek az évszakok jellemző jegyeivel, gyümölcsökkel, termésekkel. Beszélgetnek az állatokról, növényekről. Matematikai nevelés keretein belül számlálnak, számolnak, csoportosítanak, halmazokat alkotnak, s mindezt úgy, hogy a gyerekeknek úgy tűnjék, hogy „csak” játszanak.
Zenei nevelésen belül dalokat, mondókákat, énekes játékokat tanulnak a gyerekek. Fejlesztjük hallásukat, éneklési készségüket, ritmusérzéküket, belső hallásukat.
Megtanulnak néhány mozgásformát, megismerkednek egy-két egyszerű hangszerrel.


Vizuális nevelés terén fejlesztjük kézügyességüket, esztétikai érzéküket. Megtanulják az ecset használatát, rajzolnak zsírkrétával, ceruzával, filctollal. Gyurmáznak, vágnak, ragasztanak, varrnak és még  sok érdekes kézműves tevékenységet végeznek a gyerekek az óvodában.
Sok szép verset, mesét és népi mondókát is tanulunk, amit a gyerekek nagyon szeretnek.
A hagyományokat, népszokásokat felelevenítjük, megőrizzük.
Sokat bábozunk, dramatizálunk, amivel fejlesztjük a gyermekek szókincsét, beszédkészségét.

A rászoruló gyerekek egyéni beszédfejlesztésben, logopédia foglalkozáson vehetnek részt. Önálló logopédiai, és fejlesztő szobával rendelkezünk, amelyhez a megfelelő felszereltség biztosított.
Tornaszobánk 70 négyzetméteres, amely sokféle felszereltséggel rendelkezik, és biztosítja a gyermekek sokoldalú mozgásfejlődését. Óvodánkban működik: jazz-balett, karate, kosár, tenisz és foci szakkör.

A gyermekek korosztálytól függően heti 1-2 alakalommal vízhez-szoktatásban, és úszás-oktatásban részesülnek.  Uszodánk házon belül az alagsorban található.
Rendszeres mese, és bábszínház látogatók vagyunk.
Az óvodán belüli rendezvényekre a szülőket is szeretettel várjuk!

Ép testben, ép lélek minden korosztálynak!

Jelentkezzen programjainkra!
Tanuszodánk 18m hosszú, 6m széles 75-90-140cm mély, 29-30 fokos vize az alábbi szolgáltatásokra várja a jelentkezőket!
Az uszoda bérlettel vehető igénybe, egyszeri belépők vásárlására a helyszínen van lehetőség.
Címünk: Teskánd, Rákóczi u. 22
Telefonszámaink: 92/570-084, 570-085

 

Teskándi Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda dokumentumok:

https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?queryType=NAME_SEARCH&organizationType=FINANCIAL_BODIES&name.matchMode=CONTAINS&name.term=Csuk%C3%A1s+Istv%C3%A1n+%C3%93voda%2C+B%C3%B6lcs%C5%91de&name.ignoreAccents=false#nameSearch/resultTable


« Vissza az előző oldalra!

Teskánd - Magyar